Position Name
Cathaoirleach Conor McDermott
Leas-Cathaoirleach Mary Canavan
Oifigeach Caidreamh Poiblí Amy Jordan
Rúnaí Rebecca Faulkner
Cisteoir Pauline Brogan & Matt Shovlin
Registrar Rachel & Mary Crawford
Development Officers Orla Mackle & Eimear McGrory
Oifigeach Coimirce Leanaí Matthew Shovlin
Attendee To the Monthly Meetings Rory Kennedy